15-06-2012

Vleugels van cement

De titel Vleugels van cement roept wel eens vragen op en dat is natuurlijk ook de bedoeling. Iedereen mag ervan vinden en mee doen wat hij of zij wil. Het verhaal achter het gedicht waaraan de bundel zijn naam ontleent is simpel: in 2004/05 volgde ik, zoals eerder vermeld, een cursus bij Trees Steeghs. In een van de lessen stuurde ze ons naar buiten, de Haagse Heesterbuurt in. We moesten noteren wat we zagen, er een fantasie-element aan toevoegen en die twee samenbrengen in één gedicht. Het viel me op dat veel bewoners hun Hollands binnenhuisje een exotisch accent hadden gegeven: een grote adelaar in een piepkleine voortuin, een grillig gevormd lavalampje in een smalle vensterbank, een lampenkap met luipaardmotief in een overvolle huiskamer. Het was doodstil op straat, ik kwam alleen een krantenbezorger tegen, jaar of twintig, diepzwarte huid. De ingrediënten uit de werkelijkheid waren er, het fantasie-element drong zich bijna op, het gedicht werd geschreven.
Jaren later wandelde ik nog eens door de Heesterbuurt. De adelaar die ik vanwege het ritme in de Meidoornstraat had geplaatst, vond ik terug waar hij al die jaren was gebleven, vleugels gespreid maar nog steeds niet opgevlogen, in de Maretakstraat. De krantenman was er ook, allicht niet dezelfde als acht jaar geleden, maar het kon zijn broer zijn geweest. Lavalampje en luipaardlampenkap heb ik niet teruggevonden. Olifanten zijn nu de grote mode. Ik zag hele kuddes in de vensterbanken. Zou de olifant in de regels hieronder de omgekeerde weg hebben afgelegd van zijn kompanen adelaar, lava en luipaard? De magie van poëzie... (al was het maar in je gedachten)

Heesterbuurt

als daar - die adelaar - zijn vleugels van cement
zou uitslaan en de voortuin zou verlaten
en hoog boven de auto's vliegen

als daar - dat lavalampje in de vensterbank -
ging borrelen en stulpen en uitstromen
over de grijze tegels van de straat

als daar - die luipaardlampenkap - als die
zijn poten zou strekken, zijn kop oprichten
door de kleine ruiten breken

wat zou de zwarte krantenman dan doen?

hij zou op een olifant tronen
en heersen over de Meidoornstraat

Uit: Vleugels van cementVleugels van cement, Maretakstraat, Heesterbuurt, Den Haag